Bize Ulaşın: 0(216) 313 10 81 - info@sihirmobilya.com

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz Sihir Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kimlik, iletişim, mesleki deneyim, işlem güvenliği, lokasyon, pazarlama, müşteri işlem vb. veri kategorileri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Sihir Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecek olup websitesimiz deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanılabilecektir:

 • Web sitemizi ziyaret ederek Müşteri Şikayet veya Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmanız halinde talep ve şikayetlerinizin takibi, başvurunuza dair size dönüş sağlanması, bu kapsamda sizlerle iletişime geçilmesi, talep ve şikayetlerinize ilişkin gerekli işlem ve aksiyonların alınması ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve yurtiçi/yurtdışı sunuculardan barındırma hizmeti almak,
 • Web sitemizin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek ve kullanım kolaylığı sağlamak, web sitemizi analiz etmek, sizlere sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek ve reklam vermek,
 • Web sitemizin, sizin ve Şirketlerimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

Web sitemizde kullanılan çerezler aşağıdaki gibi olup Şirketlerimiz gerektiğinde çerezleri ve işbu Web Sitesi Aydınlatma Metni içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar:

 

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

 

Sihir Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yukarıda sayılan amaçlar dahilinde elektronik surette doldurulan formlar/alanlar ve çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak gerek yurtiçi ve gerek yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ana ve bağlı şirketlerimize, alt yüklenicilerimize, dış kaynak hizmet sağlayıcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Şirketlerimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, Şirketlerimizin meşru menfaatleri, sözleşmenin kurulması ve ifası veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işbu Websitesi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun m. 11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, sihirmobilya.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketlerimize iletmeniz durumunda Şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir.

Sepet

Sepetinizde Ürün Bulunmamaktadır.